ПОВИК ЗА АУДИЦИЈА ЗА ГИТАРА, БАС ГИТАРА И ТАПАНИ

Roma Rock School објавува Повик за аудиција за гитара, бас гитара и тапани!

На повикот можат да се пријават сите млади на возраст од 17 до 22 години кои сакаат да свират во бенд. Претходно искуство со свирење во бенд не е задолжително.
Пријавувањето трае од 7 до 15 март 2023 година.
Пополнете пријава тука.
Аудицијата за пријавените кандидати ќе се одржи на 21 март 2023.