САКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ДА СВИРИТЕ НА МУЗИЧКИ ИНТРУМЕНТ?
РОМА РОК СКУЛ НУДИ БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ ЗА МЛАДИ ОД 10 ДО 20 ГОДИНИ

ПРИДРУЖЕТЕ СЕСе пријавувате себеси или некој друг?

себесипријавувам друг

Class interests

гитарабас гитаратапани и перкусиипијанокларинетсаксофонпеењетеорија на музика и солфеж